Przygotowanie bliższe do małżeństwa dla młodzieży z rocznika 2003,2002 i starszej

 

                  Spotkania dla młodzieży z rocznika 2003, 2002 i starszej chętnej do poszerzania wiedzy na temat małżeństwa i rodziny w ramach przygotowania bliższego da małżeństwa.

 

 

 

 SPOTKANIA - W PIĄTKI O GODZINIE 19.00 W SALCE KATECHETYCZNEJ